ORSAN, petrol sahası, rafineri ve denizcilik operasyonları için petrol atık yönetimi ihtiyaçları doğrultusunda anahtar teslimi projeler üstlenmektedir.  Anahtar teslimi yükümlülüğümüz, petrol atık kazma, petrol atık arıtma, petrol geri kazanımı ve petrolün geri dönüşümü için şartnameye göre arıtılması, suyun yeniden kullanım veya bertaraf için arıtılması ve petrollü katıların ve toprağın doğaya geri dönüşü için işlemleri içermektedir. Geri kazanılan petrol, arıtılmış su ve hizmet dışı bırakılan katı maddeler, bir ORSAN tesisinin faaliyet gösterdiği bölgedeki Alıcının direktifleri veya Çevre Otoritesi aracılığıyla uygulanan ve belirlenen düzenleyici şartnamelere tam uyum içinde elde edilir.

PETROL ÇAMURUNUN GERI DÖNÜŞÜMÜ VE YENiDEN KAZANIMI

Son çevre kavramına göre, petrol atıklarının çoğu bertaraf edilmek yerine geri dönüştürülmesi gereken önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Enerji kaynakları kısalıyor ve enerji tedariki maliyetleri artıyor. Bazı petrol çamurları, önemli enerji potansiyellerinden ziyade yüksek maliyetlerle arıtılmakta ve bertaraf edilmektedir. ORSAN, farklı petrol atıkları türleri için kaynak geri dönüşüm prensipleri oluşturarak başarılı uygulamaların gerçekleştirilmesi konusunda teknik destek sağlamaktadır. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım, tüm petrol atık yönetimi projeleri için ORSAN’nin proje yaklaşımındaki temel ilkelerdir. ORSAN, uluslararası ölçekte yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmuş olup, tasarım, uygulama ve işletme aşamalarında yenilikçi teknolojilerle ilgili her türlü hizmeti verecek bilimsel ve teknolojik altyapıya sahiptir.

1.1. HAM PETROL ÜRETİMİ VE GERİ KAZANIMI

Dekantör, seperatör ve benzeri sistemlerle yapılan uygulamalar ile temiz ham petrol üretilecek ve geri kazanılacaktır. Kazanılan petrol ham petrol kalitesiyle piyasaya satılacaktır.

1.2.PİROLİZ YÖNTEMİYLE PETROLÜ TÜREVLERİNE AYIRARAK KAZANIM

1.2.1. Çoklu (5) Fraksiyonel Distilasyon Yarı Piroliz: Bu işlem Yarı Piroliz (Kısa Süreli ve Orta Isıl İşlemli Az Detaya Sahiptir) ve 5 aşamalı fraksiyonel distilasyon uygulamasını içerir. Bu aşama ile “Minik Partiküllü Karbonlaşmış Toz (Toprak Zenginleştirici) (Toplam Toprağın Yaklaşık %30’u)” ve “1.Ayrışmış Petrol Türevi, 2.Yanıcı Gaz (Tesiste Kullanılacak), 3.İnce Yağ-İnce Motorin, 4.Orta Yağ, 5.KalınYağ-Ağır Motorin” elimizde kalacaktır. Bu aşamada elimizde toplam toprağın yaklaşık %30’u kadarı olup, karbonca zengindir. Her türlü toprağın (tarım ve bahçe) verimini artırmada kullanılmak üzere değerlendirilecektir. İç piyasada satışı yapılabilir.

1.2.2. Çoklu (6) Fraksiyonel Distilasyon Tam Piroliz: Bu işlem Tam Piroliz (Standard Süreli ve Yüksek Isıl İşlemli Detaylıdır) ve 6 aşamalı fraksiyonel distilasyon uygulamasını içerir. Bu aşama ile “Kalın Partiküllü katranlı Çamur (Petrol Ağırlıklı Bitüm) (Toplam Toprağın Yaklaşık %70’i)” ve “1.Ayrışmış Petrol Türevi, 2.Yanıcı Gaz(Kendi Enerjimizde Kullanılacak), 3.Orta Yağ, 4.KalınYağ-Fuel oil, 5.Katran, 6.Parafin ve Analiz Sonucu zenginleştirme yapılarak belli kalitede Hafif Dizel, Nafta Tarzı İnce Yağ, Uçak Yakıtı, Ağır Dizel (FuelOil)” elde edilebilir. Bu aşamada elimizde toplam toprağın yaklaşık %70’i kadarı kalır, petrol ağırlıklı bitüm hammaddesi olarak asfalt projelerinde kullanılmak üzere değerlendirilecektir. İç piyasada satışı rahatlıkla yapılabilir.