Kanalizasyon Arıtma Atığı, arıtma tesislerinde yapılan fiziksel arıtma veya biyolojik arıtma sonucu atığın içindeki sıvının büyük oranda alınması sonucu geriye kalan çamurumsu maddedir. Bu madde karbon açısından zengin olması nedeni ile belirli bir proses ile çeşitli değerli maddelere dönüştürülebilir.

BELEDİYELER İÇİN ÇÖZÜM?

Belediyelerin en büyük sorunlarından biri Kanalizasyon Arıtmasından çıkan çamurumsu malzemenin bertarafıdır. Bertaraf edilmediğinde çevre açısından koku, hastalık ve benzeri risk yaratan bu maddenin bertarafı için en fazla uygulanan yöntem; ihale ile nakliyesinin yapılmasıdır. Yani, kazanç yerine harcama içermesidir.

İhaleyi kazanan firmalar, bu atık malzemeyi çoğunlukla büyük çukurlara doldurup üstünü kapatarak yok etmektedir. Bu işlem‚ Çevre Bakanlığı mevzuatlarına uygun değildir. Çok az miktardaki belediye özel tesislerde malzemeyi normal yakma işlemi ile yok etmektedir. Bu da çevreci olmaktan uzak ve pahalı bir işlemdir.

Örnek: XYZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çıkan Çamur Madde : 500 ton/gün

Belediyenin nakliye ödemesi : 45-60 USD/ton (mesafeye göre)

100 TON KAPASİTELİ ÖRNEK TİP TESİS
1. Mal Kabul Havuzu
2. Taşıyıcılar
3. Mayalama Havuzu
4. Kurutma Ünitesi
5. Öğütme Ünitesi
6. Reaktör
7.  Yoğuşturma Ünitesi
8. Sıvı Depolama
9. Karbon Soğutma
10. Katı Ürün Depolama
11. İdari Bina
12. Elektrik Üretim Tesisi

ÖRNEK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ ÇAMURUNDAN PİROLİZ YÖNTEMİYLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (2018)

GERİ DÖNÜŞÜME GİRECEK HAMMADDE MİKTARLARI
ARITMA ÇAMURU                                                                     1.250.000 Kg/gün
ARITMA ÇAMURU PİROLİZ YAĞI                                             75.000 Kg/gün
PİROLİZ YAĞI ORTALAMA ISI DEĞERİ                                      9.300 kCal/Kg
ARITMA ÇAMURU KARBON BLACK                                        125.000 Kg/gün
KARBON BLACK ORTALAMA ISI DEĞERİ                               4.100 kCal/Kg

ARITMA ÇAMURU KALORİ DEĞERLERİ                                  TEORİK TOPLAM GÜÇ
ARITMA ÇAMURU PİROLİZ YAĞI KALORİ DEĞERİ                697.500.000 kCalhth
ARITMA ÇAMURU KARBON BLACK KALORİ DEĞERİ                512.500.000 kCalhth

SİSTEM TERMAL ELEKTRİK VERİMİ                                         42,50%
PROLİZ YAĞINDAN ELDE EDİLECEK ELEKTRİK GÜCÜ               344.756 kWeh
TOPLAM TEORİK KARBON SİYAHI ÜRÜNÜ GÜÇ                     512.500.000 kCalhth
YAKMA TERMAL GÜÇ TRANSFER VERİMİ                                85%
ÜRETİLECEK TOPLAM TERMAL GÜÇ                                        506,631 kWhth
SİSTEM TERMAL ELEKTRİK VERİMİ                                          27,60%
CARBON SİYAHINDAN ELDE EDİLECEK ELEKTRİK GÜCÜ               139.830 kWeh
TOPLAM ELDE EDİLECEK ELEKTRİK GÜCÜ                               484.500 kWeh
SAATTE ÜRETİLECEK ELEKTRİK                                                 20.191 kWeh

PLANLANAN TESİS KURULU GÜCÜ                                        19.380 MW