Tarımsal ve Orman Atıklarının geri dönüşümünden elde edilebeilecek Kullanılacak Substratlar:

Gazlaştırma teknolojisi termo-kimyasal bir reaksiyon meydana getirdiği için katı oranı yüksek atıklarla daha verimli çalışmaktadır. Piroliz ve Gazifikasyonda kullanılabilecek başlıca atıklar aşağıdaki gibidir.

  • Zirai atıklar
  • Yenilenebilir hammaddeler
  • Gıda endüstrisi atıkları
  • Sebze, meyve, tahıl ve yağ endüstrisi atıkları
  • Orman atıkları
  • Kereste, MDF, Panel, Sunta, Cips, MDFlam, Ahşap ve Mobilya atıkları
  • Park ve Bahçe atıkları

Piroliz teknolojisiyle ara ürün olarak çıkan char, istenirse özel makinelerimizde mangal ve nargile kömürü imalatı için kullanılabilir.