Ömrünü Tamamlamış Lastik’lerin (ÖTL) malzeme olarak geri kazanımında üretimin sürekliliği, tekniğin avantajı ve eknomikliği ile en verimli yöntemdir. Bu yöntemle, ÖTL içindeki “gazlar”, “yağlar”, “çelik tel” ve “karbon karası” ayrıştırılmakta ve ekonomik değeri çok yüksek maddeler elde edilmektedir.

Firmamız 2 farklı piroliz yöntemini de uygulamaktadır.

1.Batch (Doldur-Boşalt): Bu uygulamada, işlemin yapıldığı reaktörün her işlem sonrasında soğutulması, boşaltılması ve yeniden doldurulması gerekeceği için zaman ve enerji kaybı çok yüksektir.

2.Continuous (Sürekli): Hammdde sürekli olarak sisteme girer ve planlanan sürenin sonunda reaktörü terk eder. Bu yüzden enerji maliyetlerini çok aşağılara çekmiş bulunuyoruz.

PİROLİZ YAĞI: Bu yöntemle elde edilen yüksek kalorifik değeri olan yağlar, olduğu gibi kullanılmakla beraber sıralı distilasyonla işlemi sonrasında mazot ve benzeri akaryakıt türevleri olarak da kullanılabilir Ayrıca piroliz yağları, hiçbir değişikliğe gerek kalmadan “elektrik” üretiminde yakıt veya çimento fabrikalarında alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Yağ 10300-9300 kCal (üst -alt ısıl değer aralığıdır) değere sahip olup, dizel benzeri bir üründür. (Euro Motorin 0.83 kg/lt, 10200 kCal/kg) Proses içerisinde elektrik üreteçlerinde sıvı yakıt olarak kullanılacaktır.

KARBON SİYAHI: Diğer ürün olan “is/karbon karası” ise kauçuk bazlı birçok ürün için hammadde olarak kullanılmaktadır. Açığa Çıkan Karbon Siyahı kömür mamuldür. Paketlenerek Katı Yakıt Kazanlarında yakılır niteliktedir.

BIOGAZ: Diğer çıktımız olan gazlar ise yanıcı olma özelliği nedeniyle istenirse kendi tesisimizin enerji ihtiyacını karşılamada istenirse gaz olarak kullanım sağlanarak alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Doğalgaz vasfında Metan ve Bütan karışımıdır. LPG’den daha yüksek kalorifik değere sahip olup, tesis içinde geri dönüşüme alınarak, yakma suretiyle enerji elde edilmektedir.

ÇELİK TEL: ÖTL’de ilk uygulama sırasında çelik tel lastikten ayrılır, istenirse bu şekilde, yahut dökümhane yatırımıyla klçe halinde piyasaya sunulur.

100 TON KAPASİTELİ ÖRNEK TİP TESİS
1. Mal Kabul Havuzu
2. Taşıyıcılar
3. Mayalama Havuzu
4. Kurutma Ünitesi
5. Öğütme Ünitesi
6. Reaktör
7.  Yoğuşturma Ünitesi
8. Sıvı Depolama
9. Karbon Soğutma
10. Katı Ürün Depolama
11. İdari Bina
12. Elektrik Üretim Tesisi