ORSAN ENERJİ A.Ş. 2000 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapmıştır. Bu hedef doğrultusunda çeşitli yenilenebilir kaynaklar etüd edilmiş,

1. Petrol Atıklarının Geri Dönüşümü ve Enerji Üretimi
2. Kanalizasyon Arıtma Tesisi Çamurundan Enerji Üretimi
3. Evsel Atıkların Geri Dönüşümünden Enerji Üretimi
4. Lastik Atıklarının Geri Dönüşümünden Enerji Üretimi
5. Tarımsal Atıklar, Orman Atıkların Geri Dönüşümünden Enerji Üretimi
6. Biyolojik Atıklardan ve Micro Algea Üretiminden Enerji Üretimi

7. Atık Yönetim Sistemleri-Kabiliyetlerimiz
alanlarında Gazifikasyon ve Piroliz yöntemleriyle çalışmalar yapılmıştır.

Tüm Proseslerin, aynı yatırım alanı içerisinde eş zamanlı olarak, piroliz ile Prolitik Yağ elde edilmesi hedefinde çalıştırılabileceği görülmüştür ki, bu yağ dizel yakıt için işlenmektedir.